Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Op twee na heeft CCGt voor 2020 contracten met alle verzekeraars gesloten. Voor 2020 heeft CCGt géén contract gesloten voor:

  • de basiszorg en de specialistische zorg van Caresq. Hieronder valllen Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae- met alle verzekeraars een contract gesloten.
  • de basiszorg van CZ. NB: Er is dus wèl een contract gesloten voor de specialistische zorg van CZ.

 

Tarieven

  • Niet gecontracteerde gezondheidszorg vallend onder de GBGGZ en SGGZ: 90% van het max. NZa tarief. Bij niet gecontracteerde gezondheidszorg krijgt u afhankelijk van uw polis en verzekeraar van uw verzekeraar 70% tot 100% vergoed. 
  • Niet verzekerde gezondheidszorg (Overig Zorg Product ofwel coaching): 98,- per zitting
  • Zelfbetalers van gezondheidszorg vallend onder de GBGGZ en SGGZ: 90% van het max. NZa tarief.
  • No show: past niet in onze bedrijfsfilosofie en wordt onder geen enkele voorwaarde in rekening gebracht.