Informatie voor verwijzers

Huisartsen en andere hulpverleners kunnen verwijzen naar de Basis GGZ en de Specialistische GGZ onder vermelding van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie.