Informatie voor patiënten

In onderliggend document vind u patiënten informatie d.w.z informatie over werkwijze, tarieven, spelregels, privacy, crisis management, klachten en geschillen procedure, etc. Zie ook onder Informatie het gedeelte Privacy en AVG.