Erik van der Put

 

Drs. Erik van der Put is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.
Zijn specialisaties bij zijn afstuderen waren: neuropsychologie, directieve therapie en bibliotherapie. Hij heeft nu meer dan 25 jaar praktijk ervaring. De eerste jaren gaf hij leiding aan een afdeling psychodiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek in een algemeen ziekenhuis. Daarna volgde hij een volledige opleiding suggestieve communicatie bij de Ned. Ver. v. Hypnotherapie. Dit gaf hem de basis voor het werken met "egostates" ook wel cognitieve kernschema's en schema modi genoemd. Hij schoolde zich verder tot cognitief gedragstherapeut. Binnen die opleiding deed hij als een van de eersten een cursus EMD-R. Tegenwoordig wordt de EMD-R gedaan door een collega die de basis en vervolg cursus EMD-R bij de VEN heeft gedaan. Hij werkte voor ziekenhuizen, een pedologisch instituut, een universiteit, een grote commerciële groepspraktijk in A'dam (leidinggevende functie) en voor een forensisch psychiatrische dienst. Daarnaast heeft hij zich vanaf 1985 zelfstandig gevestigd. Eerst in een tweetal groepsprakijken en daarna in een solopraktijk. Sinds een aantal jaren zet hij zich regionaal (NVVP, LVE) en landelijk (NIP; VGCt) op bestuurlijk niveau in voor de belangenbehartiging en kwaliteit van klinisch psychologen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. 

Klachten specialisatie: Algemeen: Doordat de wettelijk geregelde beroeps specialismen (BIG wet) voor zowel acute, chronische en complexe klachten bij CCGt in één regiebehandelaar verenigd zijn kan er soepel van protocol naar protocol worden geswitcht en krijgen preventie en persoonlijke effectiviteit een sterk accent. In gevallen waar dat meerwaarde oplevert worden training elementen gedelegeerd naar een gespecialiseerde medewerker. Relevante BIG registraties: gezondheidszorgpsycholoog; psychotherapeut; klinisch psycholoog specialist ; lid specialist Ver. v. Cognitieve Gedragstherapie ; LVVP visitatie certificaat. Specifieke klachtgebieden: 1) stress gerelateerde lichamelijke klachten; 2) angst en depressie; 3) impulscontrole problemen (ADHD, obsessie, tics, middelen misbruik en andere ongewenste gewoonten). Doelgroep specialisatie: Volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar. Werkveld specialisatie: Gezondheidszorg met focus op presteren, gezondheid en kwaliteit van leven in opleiding, sport en werk. 

Artikelen:

In onderstaande artikel uit de VGCt Nieuwsbrief van januari 2010 geeft Erik van der Put zijn visie op de begeleiding van sporters met behulp van Cognitieve Gedragstherapie.

Artikel uit VGCt van januari 2010   162 Kb