Afdrukken

CCGt (Coaching en Cognitieve Gedragstherapie) is een specialistische GGZ praktijk, die ook generalistische GGZ trajecten biedt. Voordeel hiervan: als een generalistisch traject toch niet geïndiceerd blijkt kunt u zonder verlies van tijd, informatie en motivatie in de zelfde praktijk door in een specialistisch traject.

CCGt staat voor de combinatie van authentiek contact en wetenschappelijke benadering. CCGt is een praktijk van vrijgevestigde professionals, die gespecialiseerd zijn in:

CCGt werkt al meer dan 30 jaar met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en protocollen naar matched en stepped care model. Protocollen worden up to date gehouden en in elk behandel traject naar de individuele maat en wens vertaald.

Erik van der Put, klinisch psycholoog en Michelle Ernst, gezondheidszorgpsycholoog zijn behandelaren bij CCGt. Beiden werken voor eigen recht en rekening.